Flexiwaggon AB offers a solution for our future

With a smart, digitized and electrified innovation solution within the railway sector. Providing an economic, environmental and good competitive results for the future.

NEWS

2018 09 15

Flexiwaggon AB söker ny styrelseordförande

Flexiwaggon söker nu en extern styrelseordförande som vill engagera sig i en potentiell tillväxtresa som med rätt strategi och organisation kan gå väldigt snabbt. Det kan innebära att vara en mer eller mindre arbetande styrelseordförande i ett uppbyggnadsskede.
Se beskrivning här>>>

2018 06 11

Now Flexiwaggon AB has acquired facebook and instagram where you can follow a little more everyday work from us that works to bring this idea forward. We will update there more often and frequently than on our website. If you do not have facebook then you can go in anyway via the link and stay informed about what we do.

Nu har Flexiwaggon AB skaffat facebook och instagram där ni kan följa ett litet mer vardagligt arbete från oss som jobbar med att föra denna idén framåt. Vi kommer att uppdatera där mer frekvent och alldagligt än på våran hemsida. Har ni inte facebook så kan ni gå in ändå via länken och hålla er uppdaterade om vad vi gör.

2018 02 14 – Breakthrough business

With a first domestic order and extensive discussions with several foreign actors, the Swedish technology company Flexiwaggon is facing the commercial breakthrough. The company expects to be self-employed within one and a half years, and before that, a future new issue will fund the business… Continue reading article in english

Med en första inhemsk order samt långtgående diskussioner med flera utländska aktörer står det svenska teknikföretaget Flexiwaggon inför det kommersiella genombrottet. Bolaget räknar med att vara självgående inom ett och ett halvt år, och innan dess ska en kommande nyemission finansiera verksamheten… Fortsätt läsa artikel på www.investerarbrevet,se

2017 10 07 – First Flexiwagon sold

Flexiwaggon AB is now out and seeks capital, 20 million SEK to ensure the first delivery of 1 NG Flexiwagon, with option of additional 120 NG Flexiwagons to the customer. The company primarily offers already existing shareholders to participate in the issue starting 20 October and ending November 15, 2017. The company is now looking at 50% private and 50% public funding, of which 40% of the total issue of 20 million SEK is already hedged in and with the purchase of the first NG trolley

Flexiwaggon AB går nu ut och söker kapital, 20 MSEK, för att kunna säkerställa den första leveransen av 1 st NG flexivagn, med option på ytterligare 120 st NG-flexivagnar, till kund. Bolaget erbjuder i första hand redan befintliga aktieägare att delta i emissionen som startar den 20 oktober och avslutas den 15 november 2017. Bolaget tittar nu på 50% privat och 50% offentlig finansiering varav 40 % av den totala emissionen på 20 MSEK redan är säkrad i och med köpet av första NG-vagnen

2017 10 06 – Struktion Innovation Award

Flexiwaggon AB has been nominated for STRUKTON INNOVATION AWARD. The prize will be awarded on October 12th at the Nordic Rail Fair.

Flexiwaggon AB har blivit nominerad till STRUKTON INNOVATION AWARD. Utmärkelsen kommer att delas ut den 12 oktober på Nordic Rail mässan.

2017 10 06 – Flexiwaggon in agreement with SAAB AB

Flexiwaggon AB has now signed an industrial cooperation agreement with SAAB AB on cooperation on the sale of the flexiwagon and offset business

Flexiwaggon AB har nu skrivit under ett industriellt samarbetsavtal med SAAB AB om samarbete runt försäljning av flexivagnen samt offset affärer.