Update

EU Conference in Åre

By 23/07/2009 December 29th, 2018 No Comments

buss-i-trafik_press2

Inför EU-konferensen i Åre politiker och tjänstemän fick möjlighet att prova en resa med Flexiwaggon mellan Östersund och Åre.
Flexiwaggon är unik vagn lösning som gör det möjligt att transportera lastbilar eller bussar på järnväg.

Ahead of the EU Conference in Åre politicians and officials got the opportunity to try out a trip with Flexiwaggon between Östersund and Åre.
Flexiwaggon is the unique cart solution that makes it possible to transport trucks or buses on rail.

Download file