Update

Flexivagnar beställda

By October 7, 2017 May 31st, 2019 No Comments

Vi har nu fått en första beställning av en vagn, med en option på ytterligare 120 vagnar, av typen nya generationens NG flexivagnar (bild). Vi börjar redan nu skönja ett trendbrott vad gäller viljan att transportera lastbilar på järnväg.