Update

Samhällsekonomisk Analys på Flexivagnen

By October 7, 2017 May 17th, 2019 No Comments

Trafikverket har under sommaren 2017 gett VTI i uppdrag att göra en samhällsekonomisk analys på flexivagnen. Uppdraget är nu slutfört och rapporten kan nu läsas i sin helhet i bifogat dokument.

Samhällsekonomisk Analys Dokument