Category

Interview

Breakthrough business

By | Interview, Video | No Comments

From the article:
“With a first domestic order and extensive discussions with several foreign actors, Swedish technology company Flexiwaggon is facing the commercial breakthrough. The company expects to be self-employed within one and a half years, and before that, a future new issue will fund the business…” Continue reading article in english

På svenska: Ur artikeln
“Med en första inhemsk order samt långtgående diskussioner med flera utländska aktörer står det svenska teknikföretaget Flexiwaggon inför det kommersiella genombrottet. Bolaget räknar med att vara självgående inom ett och ett halvt år, och innan dess ska en kommande nyemission finansiera verksamheten…” Fortsätt läsa artikel på www.investerarbrevet,se