Update

Flexiwaggon is nominated for the Strukton Innovation Award 2017

By October 7, 2017 May 31st, 2019 No Comments

We are celebrating! Flexiwaggon has been nominated for the STRUKTON INNOVATION AWARD. The award ceremony will be held at October 12th at the Nordic Rail Mässan.

På svenska: Flexiwaggon nominerade till Struktion Innovation Award 2017.
Hurra! Flexiwaggon AB har blivit nominerad till STRUKTON INNOVATION AWARD. Utmärkelsen kommer att delas ut den 12 oktober på Nordic Rail mässan