Så ska transport på landsväg bli mer klimatsmart och lönsam

Att våra vägar belastas med allt fler fordon och tunga transporter påverkar miljön negativt. Under sträckan Malmö-Luleå släpper en lastbil exempelvis i snitt ut 1,9 ton koldioxid – ett tydligt bevis på att behovet av smarta och hållbara transportlösningar ökar.

Read more

What does The Mobile Truckstop really mean?

Our new tagline is The Mobile Truckstop. But, it might be hard to understand what a mobile truck stop really means. Therefore we’ve made a short film that shows the idea behind our wagons.

Read more