Flexiwaggon presenterar framtidens intermodala transportlösning för infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD).

Flexiwaggon presenterar framtidens intermodala transportlösning för infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD).

Flexiwaggon presenterar framtidens intermodala transportlösning för infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD).

Flexiwaggon AB fick under onsdagen presentera sin innovation hos Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD). Den unika järnvägsvagnen gör det möjligt att transportera lastbilar på järnväg vilket kraftigt reducerar utsläppen för transporten med 70–90 procent – samtidigt som vagnen bidrar till snabbare, säkrare transporter till lägre kostnad.

Enligt etappmålet för inrikes transporter ska utsläppen av växthusgaser minska med minst 70% till 2030 jämfört 2010. 2021 hade utsläppen inom transportsektorn endast sjunkit med 27% jämfört med 2010 och behöver därför minska i snitt med ungefär 1 miljon ton per år om 2030-målet ska kunna nås.

Samtidigt beräknas trafikvolymerna på lastbil på väg öka med 50 procent de närmaste 20 åren. Elektrifiering av tunga lastbilstransporter kräver en väl utbyggd laddinfrastruktur i hela landet, fossila bränslen inom transportsektorn kommer alltjämt spela en stor roll för lång tid framöver; framför allt gällande fjärrtransporter. Ska Sverige uppnå de uppsatta miljömålen krävs det därför kraftfulla och drastiska åtgärder.

Flexiwaggons järnvägsvagn är en av lösningarna på de framtida utmaningarna som Sverige står inför, bland annat till följd av den storskaliga industrisatsningen i norra Sverige;

-“För oss är mötet med infrastrukturminister Andreas Carlsson en bekräftelse på att regeringen aktivt söker lösningar på de problem som redan har förutspåtts komma i och med den förväntade ökningen av godstrafik på Sveriges landsvägar”, säger Jan Eriksson, VD på Flexiwaggon. -“Det är inte hållbart som trafiken körs idag. Fram till nu har det inte funnits någon hållbar lösning för att hantera den ökning av transporterat gods i Sverige och Europa som förväntas ske de kommande åren. Där passar Flexiwaggons järnvägsvagn in som en del i en klimatsmart och hållbar transportlösning utan stora och dyra infrastrukturutbyggnader”.

Vagnen är en svensk uppfinning och kommer inledningsvis att produceras i Norrbotten av Jernbro Industrial Services AB med tekniskt stöd och material från SSAB.

-“Vi är oerhört glada över partnerskapet med Flexiwaggon för produktion av vagnen. full driftsättning av Flexiwaggon innebär att vi har goda möjligheter att utöka Jernbro-koncernens verksamhet inom grön omställning och skapa nya arbetstillfällen här i Norrbotten” – Boris Lindberg, projektansvarig Jernbro.

Pressansvarig

Jörgen Stenberg, media relations Flexiwaggon, jorgen@flexiwaggon.se

Jan Eriksson, VD Flexiwaggon, jan.eriksson@flexiwaggon.se

Flexiwaggon AB (publ) • BOX 298 • 831 23 Östersund • flexiwaggon.se
Facebook Linkedin Twitter