Flexiwaggon presenterar ny vagn för försvaret

Flexiwaggon presenterar ny vagn för försvaret

Flexiwaggon har efter en inbjudan från SOFF – Säkerhets- och Försvarsföretagen – fått möjlighet att presentera vagnkonceptet Flexiwaggon MW. Vagnen är en vidareutveckling av den civila versionen med bland annat kortare vagnkorg och högre lastförmåga.

– För oss är det lite av ett genombrott och en bekräftelse att få presentera järnvägsvagnen för potentiella inköpare och beslutsfattare inom säkerhets- och försvarsindustrin, säger Jan Eriksson, VD på Flexiwaggon. Fungerande järnvägstransporter är av stor vikt i försvarssituationer
och möjligheterna Flexiwaggon MW© erbjuder med snabb lastning, lossning och egen strömförsörjning innebär att hela järnvägsnätet kan användas för ökad redundans i transporter av personal och materiel.

Flexiwaggons standardversion är väl anpassad för transporter av lastbilar, terrängfordon och annat materiel som den är. Flexiwaggon MW© har en ökad lastkapacitet i och med en bättre anpassad vagnkorg för stridsvagnar och andra tunga maskiner – vagnen kan ta last upp till 72 ton. Det innebär att tyngre fordon snabbt kan transporteras över stora sträckor och bli operativa minuter efter att de har anlänt till sin destination.

– Snabbhet, minskat beroende av fossila drivmedel och redundans kan vara avgörande i försvarssituationer. Flexiwaggon MW ger nya möjligheter att transportera materiel och trupp men den kan också användas till andra tidskritiska uppdrag som reparations- och räddningsinsatser där vagnen kan vara en plattform för tyngre maskiner, säger Jan Eriksson.

Säkerhets- och Försvarsföretagen SOFF har idag närmare 150 medlemsföretag och ca 100 är så kallade SMF-företag (små- och medelstora företag). Företagen har närmare 30 000 anställda och omsatte 42 miljarder år 2020. Branschen sysselsätter ännu fler i underleverantörsledet.

Mer information om Flexiwaggon och Flexiwaggon MW©:

Jörgen Stenberg, media relations Flexiwaggon, jorgen@flexiwaggon.se

Jan Eriksson, VD Flexiwaggon, jan.eriksson@flexiwaggon.se

Flexiwaggon AB (publ) • BOX 298 • 831 23 Östersund • flexiwaggon.se
Facebook Linkedin Twitter