Genombrott för den gröna innovationen Flexiwaggon – får order på kompletta tågset med järnvägsvagnar från österrikiskt transportföretag

Genombrott för den gröna innovationen Flexiwaggon – får order på kompletta tågset med järnvägsvagnar från österrikiskt transportföretag

Det norrländska företaget Flexiwaggon har tecknat avtal om att leverera ett komplett tågset med option på ytterligare ett (totalt 45–50 vagnar) till det österrikiska transport-företaget CRD GmbH. Produktionen av vagnarna kommer att ske i Luleå. Leverans av det första tågsetet sker under tredje kvartalet 2023.

Det österrikiska transportföretaget CRD har sedan starten sökt efter mer hållbara och flexibla lösningar för godstransporter. Ägaren Christian Drosg har ett väletablerat logistikföretag som transporterar bulk- och kolligods med lastbilar i Österrike, Italien och övriga centrala Europa.

– Vår satsning på Flexiwaggons system innebär att vi nu kan erbjuda den centraleuropeiska marknaden flexibla och hållbara godstransporter dörr till dörr till kraftigt reducerad kostnad jämfört med andra intermodala transporter. Flexiwaggons transportlösning är snabb, terminaloberoende och kostnadseffektiv samtidigt som fossila utsläpp reduceras markant – något som har stor betydelse för våra kunder.
Hans–Jürgen Stieber, logistikchef CRD GmbH.

Avtalet är ett genombrott för Flexiwaggon som under de senaste åren arbetat mycket hårt med att vidareutveckla vagnen från tidigare prototyper. Den nya vagnen är byggd för hastigheter uppemot
160 km/tim. Den genererar egen el för exempelvis laddning av eldrivna fordon och strömförsörjning av kylaggregat och har en mycket flexibel funktion för av- och påkörning av fordon i trånga miljöer.
– Det är förstås oerhört glädjande att vi med det här avtalet ser ett genombrott för Flexiwaggon på en europeisk marknad. CRD GmbH har tagit till sig Flexiwaggons fördelar, avtalet innebär att vi får en stabil partner för ytterligare expansion i Europa.
Jan Eriksson, innovatör och grundare av Flexiwaggon.

Vagnarna kommer att tillverkas av GISAB (idag en del av Jernbro Services AB) med svenskt premiumstål från SSAB. SSAB kommer även att bidra med material- och produktionsoptimering, GISAB har med sitt engagemang varit mycket delaktiga i den gröna innovationens genombrott.
– Vi är oerhört glada över partnerskapet med Flexiwaggon för produktion av vagnen, full driftsättning av Flexiwaggon innebär att vi har goda möjligheter att utöka Jernbro-koncernens verksamhet inom grön omställning och skapa nya arbetstillfällen här i Norrbotten.
Boris Lindberg, vd GISAB.

– Inom SSAB har vi flera framtidsprojekt som vi ser mycket positivt på ur ett hållbarhetsperspektiv. Reducering av CO2-utsläpp är något som måste ske, att leverera högkvalitativt premiumstål till produktionen av Flexiwaggon rimmar väl med vår satsning på fossilfritt stål.
Roland Törngren, SSAB EMEA AB.

Kontakt för ytterligare information:

Jörgen Stenberg, pressansvarig Flexiwaggon – jorgen@flexiwaggon.se

Hans-Jürgen Stieber, Logistikmanager CRD GmbH – h-j.stieber@crd-gmbh.at

Boris Lindberg, vd GISAB – boris.lindberg@jernbro.com, boris.lindberg@gisab.net

Flexiwaggons unika järnvägsvagn gör det möjligt att transportera lastbilar på järnväg vilket kraftigt reducerar utsläppen och bidrar till snabbare, säkrare transporter till lägre kostnad. Flexiwaggon AB (publ.) med säte i Jämtland har utvecklat vagnen sedan 2000, i september 2022 inleds slutliga tester av vagnen i trafikmiljö inför start av produktionen.av vagnen i trafikmiljö inför start av produktionen.

Flexiwaggon AB (publ) • BOX 298 • 831 23 Östersund
Facebook Linkedin Twitter