Notes from our latest board meeting

Notes from our latest board meeting

Yesterday we met for a board meeting in Stockholm. Since our board has been in lack of a chairman for the last couple of weeks, we unanimously decided that Lars Rudsander will be the temporary chairman of the board until the next annual meeting. Lars has been around since we started, so we are confident that we are in good hands with him as a chairman.

Due to heavy work loads in certified Swedish workshops, we will need to postpone the preliminary date for the completion of the carriage – from June 2019 to September 2019.

Sjölanders in Västerås will begin the production of the carriage in May and a long the way, we will be able to show you pictures of how the carriage is completed. We are looking forward to see the final result, that is, the finished carriage, and will maintain focus on marketing and selling wagons prior to the scheduled launch.

På svenska: Nyheter från vårt senaste styrelsemöte

Igår träffades vi för ett styrelsemöte i Stockholm. Eftersom vår styrelse sedan några veckor har stått utan ordförande, tog vi enhälligt beslut om att Lars Rudsander blir tillfällig styrelseordförande fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Lars har funnits med sedan vi startade, därmed känns det mycket tryggt att ha honom i ordförandestolen.

På grund av överbeläggning hos certifierade svenska verkstäder, tvingas vi skjuta på det preliminära datumet för färdigställande av vagnen från juni till september 2019. Sjölanders i Västerås kommer att påbörja tillverkningen av vagnen i maj och allt eftersom kommer vi att kunna visa bilder av hur vagnen färdigställs.

Vi ser fram emot att se slutresultatet, det vill säga den färdiga vagnen, och bibehåller fullt fokus på att marknadsföra och sälja vagnar inför lanseringen.

Facebook Linkedin Twitter