Nyemission av aktier 2021

Nyemission av aktier 2021

Nyemission av aktier i december 2021

Flexiwaggon AB (publ) (“Flexiwaggon” eller “Bolaget”) offentliggör idag den 1 december 2021 en nyemission av upp till 72 000 A-aktier utan företrädesrätt, enligt bemyndigande från årsstämman den 10 december 2020, riktad till både befintliga aktieägare och nya investerare. Vid full teckning kommer Flexiwaggon AB att erhålla ett kapitaltillskott om 5 760 000 SEK

Marknaden för intermodala järnvägslösningar växer i snabb takt och allt fler så kallade ”rolling highways” kör nu reguljärt. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggons innovation ligger i den absoluta framkanten och enligt bolagets vd, Jan Eriksson, är ingen befintlig lösning på marknaden i närheten när det kommer till effektivitet och flexibilitet:

– Fördelarna är flera – genom att flytta godstransporter från landsväg till järnväg gynnas fraktbolag, tågoperatörer och inte minst samhället. Flexiwaggon möjliggör stora kostnadsbesparingar genom hela värdekedjan och erbjuder samtidigt en unik lösning för klimatneutrala transporter.

El – en av bolagets främsta konkurrensfördelar

Andra generationens Flexiwaggon genererar sin egen el via en axelgenerator som sitter på boogin och som bland annat tar vara på tågets bromsenergi. Jan Eriksson beskriver det som en av bolagets främsta konkurrensfördelar.

– Att generera egen el och sedan lagra den i ett batteri innebär att vår lösning är helt oberoende av olika länders elinfrastruktur, eller avsaknad av elinfrastruktur. Och skulle spåret bli strömlöst kan ändå vagnens alla funktioner upprätthållas, säger Jan Eriksson.

Som en mobil laddstolpe

Flexiwaggons järnvägsvagn möjliggör smidig av- och påkörning av flera lastbilar (eller hela tågset) samtidigt genom att vagnen vrids ut åt vänster eller höger i en av ändarna och proceduren tar totalt mindre än tio minuter. Vagnen kräver inga särskilda terminaler utan det enda kravet på infrastruktur är att av- och påkörning utförs på en hårdgjord yta som till exempel grus.

–  Genom att flytta tunga transporter från väg till järnväg gynnas logistikbolag, fraktbolag, åkerier och inte minst samhället. Det är ett snabbare, billigare, säkrare, energieffektivare och miljövänligare alternativ, säger Jan Eriksson och tillägger:

– Man kan se Flexiwaggon som en rullande, mobil laddstolpe. Det finns eluttag på varje vagn för motorvärmare, kyl- och frysaggregat på fordonet och en laddstolpe för att ladda batteripacken på eldrivna lastbilar, bussar och bilar. Här ligger vi verkligen i framkant inom den här typen av laddinfrastruktur eftersom den finns integrerad i vagnen.

Stort intresse i Nordamerika

Under de senaste åren har bolaget bland annat fokuserat på att bygga upp ett nätverk av intressenter såväl nationellt som internationellt, och i juli i 2020 skapades ett samriskbolag tillsammans med nordamerikanska partners.

– Här ligger vårt fokus på ett första pilotprojekt i Port of LA i Los Angeles. Marknaden för lastbilstransporter i USA växer stadigt och med den behovet av hållbara lösningar. Därför är det glädjande att flera stora aktörer inom lastbils- och järnvägsbranschen visat stort intresse för vårt bolag, säger Jan Eriksson.

Hoppa på tåget mot en hållbar framtid

Flexiwaggons ledning ser mycket goda möjligheter till en lyckad lansering av den nya vagnen på den internationella marknaden. För att kunna färdigställa den och parallellt intensifiera försäljningen genomförs därför en nyemission, från 15 februari till 31 mars.

– Vi lämnar också dörren öppen för nya partners och samarbeten för att kunna driva vår verksamhet storskaligt. Jag är fast övertygad om att Flexiwaggon kommer att göra ett stort avtryck på transporter världen över, och ser fram emot att välkomna nya investerare på vår resa mot en hållbar och innovativ framtid, avslutar Jan Eriksson.

Fakta om Flexiwaggons nyemission
  • Teckningstid: 1 december – 31 december 2021
  • Emissionsbelopp: 5,76 MSEK
  • Teckningskurs: 80 SEK per aktie i poster om 60 aktier
  • Antal aktier före Erbjudandet:1 210 698
  • Antal aktier vid fullteckning:1 282 698
  • Handelsplats: Bolagets aktier är i dagsläget inte noterade på någon handelsplats, detta är dock något som är under behandling och beräknas vara i bruk vintern 2022.
  • Teckningssedel:​ ​Skickas​ in separat via post eller e-post.​ Teckningssedel finns att hämta på bolagets hemsida – www.flexiwaggon.se
Om Flexiwaggon

Flexiwaggons vision är, sedan grundandet i Östersund 2000, att revolutionera godstransporter världen över genom att flytta trafik från vägen till järnvägen. Bolaget är ett innovationsdrivet utvecklingsbolag vars huvudsakliga produkt är en järnvägsvagn för transport av lastbilar och andra fordon. Det som gör Flexiwaggons vagn överlägsen konkurrenternas är att den genererar egen ström och erbjuder en unik lösning för smidig av- och påkörning.

Facebook Linkedin Twitter