Nyemission av aktier i maj 2020

Nyemission av aktier i maj 2020

Flexiwaggon AB (publ) (“Flexiwaggon” eller “Bolaget”) offentliggör idag den 25 maj 2020 en nyemission av upp till 71 550 A-aktier utan företrädesrätt, enligt bemyndigande från årsstämman den 2 december 2019, riktad till både befintliga aktieägare och nya investerare. Vid full teckning kommer Flexiwaggon att erhålla ett kapitaltillskott om 10 017 000 SEK. 

Flexiwaggon går mot färdigställandet av andra generationens vagn och närmar sig nu en kommersialisering. Tack vare en slimmad organisation har kostnaderna hållits nere under en lång utvecklingsfas och Bolaget står redo att bygga upp en effektiv organisation allt eftersom försäljningen tar fart. Vagnen beräknas vara färdigtestad och certifierad under hösten, efter det följer demonstrationer på plats. Gemensamt för potentiella kunder och partners är att alla vill se en färdig vagn.

I USA arbetar Flexiwaggon just nu med att skapa ett samriskbolag tillsammans med nordamerikanska partner, med fokus på ett första pilotprojekt i Port of Long Beach i Los Angeles.

Vi följer utvecklingen noga och känner oss trygga i att ingen annan lösning är i närheten av Flexiwaggon när det kommer till effektivitet och flexibilitet”, säger Jan Eriksson, VD.

Kapitalet från denna emission ska bland annat användas till konstruktion, certifiering och anställning av nyckelpersonal. 

Sammanfattning av villkor

  • Teckningsperiod: 25 maj – 30 juni 2020
  • Teckningskurs: 140 SEK per aktie i poster om 150 aktier
  • Storlek på emissionen: Maximalt 71 550 A-aktier, som vid full teckning motsvarar 10 017 000 SEK
  • Värdering: Antal aktier före erbjudandet är 1 152 123
  • Bolaget är inte noterat på någon handelsplats idag och planerar att göra en IPO i framtiden.

Investerarmemorandum och teckningssedel finns tillgängliga på https://www.flexiwaggon.se/issue-2020/

Om Flexiwaggon

Flexiwaggon har sedan sitt grundande i Östersund juli 2000 haft som vision att revolutionera godstransporter världen över genom att flytta trafik från vägen till järnvägen. Flexiwaggons huvudsakliga produkt är en järnvägsvagn som lastbilar och andra fordon kan transporteras på. Konceptet att transportera lastbilar via järnvägen kallas för rolling highway och finns redan framgångsrikt etablerat på marknaden i flera länder. Unika lösningar för att smidigt köra av och på, samt generera egen ström som bland annat kan användas för att ladda fordonets batterier under färd, gör Flexiwaggons vagn överlägsen konkurrenternas.

Kontakt

Jan Eriksson, VD
[email protected]
+46 70 564 50 18

 

Facebook Linkedin Twitter