Nyemission av aktier i september 2020

Nyemission av aktier i september 2020

Flexiwaggon AB (publ) (“Flexiwaggon” eller “Bolaget”) offentliggör idag den 25 september 2020 en nyemission av upp till 90 000 A-aktier utan företrädesrätt, enligt bemyndigande från årsstämman den 2 december 2019, riktad till både befintliga aktieägare och nya investerare. Vid full teckning kommer Flexiwaggon att erhålla ett kapitaltillskott om 10 800 000 SEK.

Under nyemissionen tidigare i maj i år, blev utfallet dryga 2 MSEK. På grund av att den siffran är för låg för att kunna färdigställa vagnen har vi nu sänkt priset på aktierna för att kunna fokusera på att vagnen ska bli klar. Arbetet fortskrider och nu när det också är helt färdigt med Flexiwaggon America blir det krafttag även där.

Marknaden för intermodala järnvägslösningar växer i snabb takt och allt fler så kallade ”rolling highways” kör nu reguljärt. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggons innovation ligger i den absoluta framkanten och enligt bolagets vd, Jan Eriksson, är ingen befintlig lösning på marknaden i närheten när det kommer till effektivitet och flexibilitet:

– Fördelarna är flera – genom att flytta godstransporter från landsväg till järnväg gynnas fraktbolag, tågoperatörer och inte minst samhället. Flexiwaggon möjliggör stora kostnadsbesparingar genom hela värdekedjan och erbjuder samtidigt en unik lösning för klimatneutrala transporter.

Se en animerad demonstration av Flexiwaggon här

El – en av bolagets främsta konkurrensfördelar

Andra generationens Flexiwaggon genererar sin egen el via en axelgenerator som sitter på boogin och som bland annat tar vara på tågets bromsenergi. Jan Eriksson beskriver det som en av bolagets främsta konkurrensfördelar.

– Att generera egen el och sedan lagra den i ett batteri innebär att vår lösning är helt oberoende av olika länders elinfrastruktur, eller avsaknad av elinfrastruktur. Och skulle spåret bli strömlöst kan ändå vagnens alla funktioner upprätthållas, säger Jan Eriksson.

Läs mer om Flexiwaggon och vagnens fördelar

Stort intresse i Nordamerika

Under de senaste åren har bolaget bland annat fokuserat på att bygga upp ett nätverk av intressenter såväl nationellt som internationellt, och i juli i år skapades ett samriskbolag tillsammans med nordamerikanska partners.

– Här ligger vårt fokus på ett första pilotprojekt i Port of Long Beach i Los Angeles. Marknaden för lastbilstransporter i USA växer stadigt och med den behovet av hållbara lösningar. Därför är det glädjande att flera stora aktörer inom lastbils- och järnvägsbranschen visat stort intresse för vårt bolag, säger Jan Eriksson.

Hoppa på tåget mot en hållbar framtid

Flexiwaggons ledning ser mycket goda möjligheter till en lyckad lansering av den nya vagnen på den internationella marknaden. För att kunna färdigställa den och parallellt intensifiera försäljningen genomförs därför en nyemission, från 25 september till 30 oktober.

– Vi lämnar också dörren öppen för nya partners och samarbeten för att kunna driva vår verksamhet storskaligt. Jag är fast övertygad om att Flexiwaggon kommer att göra ett stort avtryck på transporter världen över, och ser fram emot att välkomna nya investerare på vår resa mot en hållbar och innovativ framtid, avslutar Jan Eriksson.

​Fakta om Flexiwaggons nyemission

  • Teckningstid: 25 september – 30 oktober 2020
  • Emissionsbelopp: 10 800 000 SEK
  • Teckningskurs: 120 SEK per aktie i poster om 300 aktier
  • Antal aktier före Erbjudandet:1 165 798
  • Antal aktier vid fullteckning:1 255 798
  • Handelsplats: Bolagets aktier är i dagsläget inte noterade på någon handelsplats.
  • Teckningssedel:​ ​Skickas​ in separat via post eller e-post.​ ​Teckningssedel finns att hämta på Bolagets hemsida.

Om Flexiwaggon

Flexiwaggons vision är, sedan grundandet i Östersund 2000, att revolutionera godstransporter världen över genom att flytta trafik från vägen till järnvägen. Bolaget är ett innovationsdrivet utvecklingsbolag vars hu-vudsakliga produkt är en järnvägsvagn för transport av lastbilar och andra fordon. Det som gör Flexiwaggons vagn överlägsen konkurrenternas är att den genererar egen ström och erbjuder en unik lösning för smidig av- och påkörning.

Facebook Linkedin Twitter