What does The Mobile Truckstop really mean?

What does The Mobile Truckstop really mean?

Our new tagline is The Mobile Truckstop. But, it might be hard to understand what a mobile truck stop really means. Therefore we’ve made a short film that shows the idea behind our wagons.

With our new tagline The Mobile Truckstop we want to express that, with the help of our wagons, it is possible to move trucks while a driver sleeps or takes his mandatory breaks. This allows companies to save both time and money.

Also, our wagons produce their own electricity. With the help of the electricity, cooling systems can be cared for and electrically powered trucks may be loaded, while the truck is still in motion. Brilliant, right?

Do you want to see how Flexiwaggon works? Feel free to watch the film we made – you might find it interesting.  Watch the film here.

På svenska: Vad betyder The Mobile Truckstop?

Vår nya tagline är The Mobile Truckstop, vilket helt enkelt betyder ”Det mobila lastbilsstoppet”. Men det är kanske inte helt enkelt att förstå vad ett mobilt lastbilsstopp innebär i praktiken. Därför har vi tagit fram en film som visar idén bakom våra vagnar.

Med vår nya tagline The Mobile Truckstop, så vill vi förmedla att det med hjälp av våra vagnar är möjligt att förflytta lastbilar medan föraren sover eller tar de raster som är obligatoriska. Detta gör att företag sparar både tid och pengar.

Våra vagnar producerar också egen el. Med hjälp av elen kan kylsystem tas om hand och eldrivna lastbilar laddas, samtidigt som lastbilen fortfarande är i rörelse. Genialiskt, eller hur?

Vill du se med egna ögon hur Flexiwaggon fungerar?
Se då gärna filmen. Du hittar den här.

Facebook Linkedin Twitter